szybki kontakt

DTM BUDOWNICTWO:
racjonalna budowa
sprawne finansowanie, oszczędność materiałów i pieniędzy
generalne wykonawstwo

 

icon_widget_image ul. Potrzebna 48, 02-448 Warszawa, Włochy, ul. Kleeberga 34, 15-691 Białystok icon_widget_image +48 85 740 27 91 +48 602 405 242 icon_widget_image biuro@dtmbudownictwo.pl
Image Alt
DTM BUDOWNICTWO

Projekty unijne

Środki pozyskane z funduszy unijnych wykorzystujemy na ciągły rozwój i doskonalenie.

Projekty unijne

Projekt 1

DTM Sp. J. Arleta Kuczewska, Tadeusz Olchawski realizuje projekt dofinansowany w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Cele projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19 Planowane efekty: Kontynuacja działalności Spółki w okresie na jaki udzielona została dotacja Wartość projektu: 85 895,79 zł Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 85 895,79 zł

Projekt 1

DTM Sp. J. Arleta Kuczewska, Tadeusz Olchawski realizuje projekt dofinansowany w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Cele projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19 Planowane efekty: Kontynuacja działalności Spółki w okresie na jaki udzielona została dotacja Wartość projektu: 85 895,79 zł Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 85 895,79 zł